Welkom op de website van Littera Scripta!

verba volant littera scripta manet
Het gesproken woord verdwijnt, het geschreven woord blijft bestaan.

Achter Littera Scripta schuilt Geraldine Damstra. Ik lever freelance vertaaldiensten en diensten op het gebied van tekstbewerking. In incidentele gevallen verleen ik ook secretariële ondersteuning. Mijn hoofdactiviteit is het vertaalwerk.

Na mijn opleiding tot directiesecretaresse en Europees secretaresse bij Instituut Schoevers heb ik tien jaar lang diverse secretaressefuncties in de top van het bedrijfsleven vervuld. Al in die periode deed ik op verzoek van mijn bazen regelmatig redactiewerk, vertaalwerk Duits en Engels en schreef ik teksten.
Daarna heb ik een aantal jaren met mijn gezin in Duitsland gewoond, waar ik door de hereniging geen werkvergunning kreeg maar wel thuis redactie-, schrijf- en vertaalwerk en ondersteunend secretariaatswerk kon doen.
Na terugkomst in Nederland heb ik mijn redactie-, schrijf- en vertaalactiviteiten uitgebreid (met de focus op het vertaalwerk), de vereiste vertaalopleiding gedaan en mijn oude droom gerealiseerd: een eigen vertaal- en tekstbureau. Het kreeg de naam Littera Scripta, omdat mijn werkzaamheden liggen op het terrein van het geschreven woord.

Filosofie

Veel tekst- en vertaalbureaus zeggen de perfecte tekst of vertaling te kunnen leveren tegen de laagst mogelijke prijs. De vraag is dan wat de perfecte tekst of vertaling is. Ik denk dat er niet maar één goede tekst of vertaling is maar dat de beste tekst of vertaling voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, zodat hij of zij daar tevreden over is.
In samenwerking en overleg met u lever ik die voor u perfecte tekst of vertaling. Voor het vertaalwerk is het uitgangspunt het moedertaalprincipe: ik vertaal in principe van het Duits en het Engels naar het Nederlands, maar als u dat wilt, kan het ook andersom.

Lid NGTV

  

Vertalen en schrijven is een vak, mijn vak!

Maar u als klant heeft natuurlijk het laatste woord...

Waarom Littera Scripta?

  • Zelfstandig vertaler, lage overheadkosten, dus betaalbaar.
  • Eenvrouwsbedrijf en jarenlange ervaring als directiesecretaresse, vertrouwelijke informatie in goede handen.
  • Denkt mee tijdens het schrijf- en vertaalproces, meldt fouten in bron-/uitgangstekst.
  • Een op het oog 'mission impossible' is voor mij een uitdaging.
  • Focus op vertaalwerk, aanvullend ook redactie-/schrijfwerk.

Referentie

Jan Vermeiden, bioloog/embryoloog Nij Barrahûs
"Geraldine Damstra heeft voor fertiliteitskliniek Nij Barrahûs in het Friese Wolvega vanuit het Duits patiënteninformatie, een aantal contracten, een notariële akte en wetgeving vertaald, die ons van nut waren bij de besprekingen met een potentiële samenwerkingspartner in Duitsland. Mede door haar werk hebben we die besprekingen goed voorbereid kunnen voeren, waarna ze hebben geleid tot het gewenste resultaat."